Πολιτική Απορρήτου

Τελ.ενημέρωση: 20 Απριλίου, 2017

Γενικές Πληροφορίες
Συλλέγουμε τις διευθύνσεις e-mail όσων επικοινωνούν μαζί μας μέσω e-mail, συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που έχουν πρόσβαση ή επισκέπτονται οι καταναλωτές καθώς και πληροφορίες που παρέχονται εθελοντικά από τον καταναλωτή (όπως πληροφορίες έρευνας ή/και εγγραφές ιστότοπων). Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του περιεχομένου των ιστοσελίδων μας και της ποιότητας των υπηρεσιών μας και δεν κοινοποιούνται ούτε πωλούνται σε άλλους οργανισμούς για εμπορικούς σκοπούς, εκτός από την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, όταν έχουμε άδεια ή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Είναι απαραίτητο να μοιράζεστε πληροφορίες για τη διερεύνηση, την πρόληψη ή την ανάληψη δράσης σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης, καταστάσεις που ενέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου, παραβιάσεις των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται από τη νομοθεσία.
  • Μεταφέρουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν το EasyClickSMS αποκτηθεί ή συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση, το EasyClickSMS θα σας ειδοποιήσει πριν μεταφερθούν πληροφορίες σχετικά με εσάς και υπόκεινται σε διαφορετική πολιτική απορρήτου.
Συλλογή και χρήση πληροφοριών
  • Κατά την εγγραφή σας στο EasyClickSMS, ζητάμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση email, τη διεύθυνση χρέωσης, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Τα μέλη που εγγράφονται για τον δωρεάν λογαριασμό δεν απαιτείται να εισάγουν πιστωτική κάρτα.
  • Το EasyClickSMS χρησιμοποιεί συλλεγμένες πληροφορίες για τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς: παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, χρέωση, αναγνώριση και έλεγχος ταυτότητας, βελτίωση υπηρεσιών, επικοινωνία και έρευνα.
Cookies
  • Ένα cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων, η οποία συχνά περιλαμβάνει ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό, που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τους υπολογιστές ενός ιστότοπου και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
  • Απαιτούνται cookies για τη χρήση της υπηρεσίας EasyClickSMS.
  • Χρησιμοποιούμε cookies για την καταγραφή των πληροφοριών της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας, αλλά δεν χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies. Απαιτείται να συνδεθείτε ξανά στο λογαριασμό σας EasyClickSMS μετά την πάροδο ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για να σας προστατεύσουμε από την κατά λάθος πρόσβαση άλλων στο περιεχόμενο του λογαριασμού σας.
Αποθήκευση Δεδομένων
Το EasyClickSMS χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές και συνεργάτες φιλοξενίας για την παροχή του απαραίτητου υλικού, λογισμικού, δικτύωσης, αποθήκευσης και σχετικής τεχνολογίας που απαιτείται για την εκτέλεση του EasyClickSMS. Παρόλο που το EasyClickSMS κατέχει τον κώδικα, τις βάσεις δεδομένων και όλα τα δικαιώματα της εφαρμογής EasyClickSMS, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα για τα δεδομένα σας.
Disclosure
Το EasyClickSMS ενδέχεται να αποκαλύψει στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης υπό ειδικές συνθήκες, όπως για συμμόρφωση με κλήσεις ή όταν οι ενέργειές σας παραβιάζουν τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
Αλλαγές
Το EasyClickSMS ενδέχεται να ενημερώνει περιοδικά αυτήν την πολιτική. Θα σας ειδοποιήσουμε για σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στέλνοντας μια ειδοποίηση στην κύρια διεύθυνση email που καθορίζεται στον λογαριασμό κατόχου του κύριου λογαριασμού EasyClickSMS ή τοποθετώντας μια εμφανή ειδοποίηση στον ιστότοπό μας. Αυτή η ειδοποίηση θα δοθεί τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της νέας πολιτικής.
Ερωτήσεις σχετικά
Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση info@easyclicksms.com